IMG_0341.JPG

GENERALSEKRETÆR

Dana ManouchehrI:

dana@limnett.no | +47 995 59 277‬

Dana har spiss kompetanse innenfor juss (rettsvitenskap), arbeid-og velferd. Hun har i to perioder vært politisk aktiv med et stort engasjement for å gjøre gapet mindre mellom minoritetene og majoriteten gjennom dialog, opplysning og politikk. Hun har ledet LIM som generalsekretær siden 2017, i tillegg vært pådriver for organisasjonens samarbeid med Oslo Freedom Forum, vært en talerør for å fremme LIM’s hjertesaker og deltatt aktivt i samfunnsdebattene. I tillegg til flere prosjekt samarbeid, blant annet med Født Fri har hun vært et av de fremste for å få sosial kontroll under debatt.