24271377_10155716162301136_333773590_o.jpg

Styremedlem

Fatmir Lekaj, MSc Statsvitenskap fra Universitet i Oslo
Styremedlem i Norsk-Albansk Tverrfaglig-Nettverk (NATN)
Freelance tolk Norsk-Albansk