5949669.jpg

Styreleder Halima El Abbasi

Ph.D.-stipendiat

Halima El Abassi er phd-stipendiat på OsloMet – Metropolitan University og underviser blandt andet i sociale forhold. Hun er desuden en flittig debattør og har deltaget i mange radio- og tv-programmer samt i artikler og debatindlæg. Halima er i dag forsker i æresrelaterede konflikter og social kontrol. Halima El Abassi er oprindeligt uddannet som interkulturel/international socialrådgiver og har en Master i socialt arbejde. Hun har i en årrække arbejdet inden for faget i blandt andet kommunale forvaltninger såvel som inden for NGO-verden. Halima har også erfaring med internationalt socialt arbejde. Hun har marokkanske rødder, men er født og opvokset i Danmark.

Halima har særlig viden om:

·      Minoritetsgrupper i Danmark og Norge

·      Social kontrol og æresrelaterede konflikter

·      Socialt udsatte børnefamilier

·      Sociale problemer og socialt arbejde

·      Kulturtraditioner og familieforhold i minoritetsfamilier

·       Udfordringer med etnisk ligestilling af kvinder med minoritetsbaggrund

·       Integration i det danske samfund af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk

·       Socialrådgiveres arbejde med minoriteter og socialt udsatte

·      Frivilligt arbejde og NGO-verden

·      Internationalt socialt arbejde

·       I at undervise fagfolk i æresrelaterede konflikter og social kontrol

Jeg er med i LIM fordi jeg synes det er et vigtigt stykke arbejde LIM udfører og som ligger i tråd med min forskning og mine faglige interesseområdet. Det er en vigtig mærkkesag for mig, og jeg brænder for det arbejde som LIM står for.