16880_102077013153149_2375930_n.jpg

Styreleder Ragnhild Bjørnebekk

Ragnhild er forsker, emr. ved Politihøgskolen.

Hun har bl.a. jobbet som forsker ved UiO (Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt) og forelest i flere år på universitet i New York og på collegeprogram i et High Security fengsel i NY. Prosjekter: Bl.a. Barn og bilder – om medienes bidrag til barns virkelighetsforståelse, Kommersialisering av barnekultur (Nordisk ministerråd), Voldspornografi på Internett, Unge vold og medier, Unge ute av kontroll – Veier til vold,  Gjenger, ran og vold. Har evaluert program for barn utsatt for overgrep (Stine Sofie-senteret). Fokus har vært på sosialpsykologiske mekanismer og samspill mellom risiko og beskyttelsesfaktorer på ulike nivå i barn og unges liv (samfunn-, lokalmiljø-, skole-, fritid og nære venner og familienivå).

Har ved siden av forskning og informasjonsvirksomhet jobbet klinisk i barnevernet med ungdom ute av kontroll, deltatt i offentlige utvalg, vært medlem av FNs ekspertgruppe «Child Pornography and Harmful content on Internet», og bidratt med å bygge opp et program mot forebygging av vold og mobbing i skoler India.

Tidligere styreerfaring bl.a.: Styreleder i Birkelund Barnevernsenter, Medlem av styret i VIF Ishockeys dameavdeling. Medlem /vara: Filmklagenemda, Markedsrådet