16880_102077013153149_2375930_n.jpg

Styreleder Ragnhild Bjørnebekk

Forsker, emr. Politihøgskolen 

Tidligere forsker på Universitetet i Oslo (Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt) og Nordisk ministerråd. Gjesteforeleser på flere universitet i New York og på Collegeprogram for innsatte i et High Security Women Prison i NY. Har i mange år jobbet klinisk i barnevernet med ungdom plassert etter tvangsparagrafene. 

Forskning: bl. a. Medienes bidrag til barns virkelighetsforståelse, Kommersialiseringen av barnefjernsyn og virkninger på barns egen kultur. Violent Pornography on Internett, Veier til vold, Ungdom ute av kontroll, Gjenger; sosialpsykologiske mekanismer, etiske normer og hevnformer, 22.7: Terrorangrepet på Norge: Individuell og samfunnsmessig resiliens. Evaluering av program for barn utsatt for overgrep. Jobber pt med prosjekt om kvinnelige terrorister.   

Har vært medlem av WHO’s Workshop: Dialoguing on Programs for Prevention of Knife Violence in Europe, UN Group on Paedophilia and Harmful content on the Internet, Counsellor for Croatian Authorities: Development of Strategies for Protection of Children from Harmful Content in Media. Nordisk Forskningsgruppe om Barn og medier. Bidratt i utvikling av Program on Violence Prevention and Bulling in Indian Schools (Dyanand Institute of Education Management & Research, Navi Mumbai). 

Tidligere styreerfaring: Styreleder i Birkelund Barnevernsenter, Medlem av styret i VIF Ishockeys dameavdeling

Medlem /vara i Filmklagenemda, Markedsrådet