Muslimske barn skal ha like rettigheter som andre barn
KORANSKOLE: Det foregår koranopplæring i lukkede miljøer uten reell innsyn og kontroll fra norske myndigheter, skriver Dana Æ. Manouchehri. Foto: Getty Images

KORANSKOLE: Det foregår koranopplæring i lukkede miljøer uten reell innsyn og kontroll fra norske myndigheter, skriver Dana Æ. Manouchehri.Foto: Getty Images


Trosundervisningen må skje på en måte som gjør at den direkte eller indirekte ikke oppfordrer til brudd på norsk lov.

Det er ingen tvil om at barns hverdag bør bestå av varierte impulser og situasjoner for å få en balansert oppvekst. Barn har behov for å leke med venner med like verdier og tankesett, men også med andre barn som har ulike syn på ting som opptar dem. Det er først når de blir utsatt for nytt syn på ting at de setter i gang egne refleksjoner og danner seg egne meninger om omgivelsene rundt seg. Det er selvsagt noe alle barn bør få muligheten til og har rett på, fri tanke og et liv uten fullstendig kontroll.

Min påstand er at barn blir dårligere rustet til å klare seg i andre situasjoner enn det de blir opplært til i hverdagen, hvis de ikke blir eksponert for nye situasjoner og utfordringer å bryne seg på. Alle barn bør bli eksponert for struktur, lek, aktiviteter, sosialisering og nye impulser, og helst på det språket majoriteten av samfunnet prater, slik at de kan utvikle sine egne tanker og personligheter. 

Dette tror jeg få mennesker er uenig i, og de fleste foreldre etterstreber å gi sine barn de beste forutsetninger for å klare seg i samfunnet. Men hvordan har det seg slik at noen foreldre utsetter sine barn for lukkede miljøer med repeterende program én til syv dager i uken, der barn blir fratatt muligheten til å bli kjent med noe annet enn det som blir undervist der?

Det er flere utfordringer med dette, først og fremst fratar vi en gruppe barn muligheten til å stille like sterkt i situasjoner og samfunnet utenfor disse institusjonene, men det kan også være med på å sinke integreringsarbeidet ved at barna ikke får nye arenaer til å bli kjent med det samfunnet de lever i. 

Det foregår koranopplæring i lukkede miljøer uten reell innsyn og kontroll fra norske myndigheter. Det har kommet fram at blant annet i Drammen har de koranskoler som er drevet på en måte som er ganske skremmende. Barn blir lært ting som ikke er akseptabelt. Vi har også hørt om opplæring fra koranskole i Bærum som har fått fatale utfall som rekruttering til voldelig aktiviteter. Hadde vi akseptert dette hvis det hadde foregått på å en kristen søndagsskole?

Vi er alle enige om at det er viktig å forsvare retten til fritt å kunne utøve tro, for alle tros- og livssynssamfunn, til å gi trosopplæring. Det forutsetter selvsagt at trosundervisningen skjer på en måte som gjør at den ikke direkte eller indirekte oppfordrer til brudd på norsk lov. Trosundervisningen må selvsagt heller ikke bidra til å rekruttere barn og unge eller andre til miljøer som oppfordrer til bruk av vold. Men hvordan kan vi forsikre oss om at dette ikke skjer? Vi vet at det tidligere har blitt kjent at to norsk-somaliske søstre fra Bærum hadde tatt seg til Syria for å bidra i konflikten der, hvor faren til disse to jentene hevdet at de to var blitt radikalisert under koranundervisning i Rykkinn fritidshus.

Så kan vi sikkert si at dette ikke skjer bare på koranskoler, eller at det ikke skjer på alle koranskoler, som er korrekte påstander begge to, men hvordan kan vi forsikre oss om at det ikke skjer i det hele tatt, og hvorfor har vi ikke bedre kontroll og innsynsmuligheter i slike lukkede miljøer? Det som bekymrer meg veldig er at det kan virke som muslimske barns rett til å ha en balansert, trygg og variert oppvekst ikke blir tatt på alvor, spesielt når vi vet hvor mye dette kan ha å bety for integreringen av disse barna. Jeg tenker at vi må kreve at disse barna blir like godt vernet som andre barn i Norge, og dette har vi i LIM og FødtFri tenkt å følge opp ved å sette det på dagsorden under barns trosfrihets fane.

Vi ønsker at alle barn i Norge skal utvikle seg til å bli selvtenkende vesener og dette starter allerede i ganske ung alder, vi kaller dette tidlig innsats for en fri tanke. Vi inviterer politikere, medlemmer av trossamfunn og eller andre som måtte føle seg kallet, til å ta debatten sammen med oss. Møt opp på et arrangement om nettopp dette den 21. mai klokken 17-19 i Klingenberggata 4 i Oslo.

Av Dana Æ. Manouchehri
Generalsekretær LIM
Først publisert i Nettavisen 10.05.2019

Dana Manouchehri