Skal vi ha jomfru-sjekker i Norge?

Skal vi ha jomfru-sjekker i Norge?

Visste du at jomfru-sjekker og ærbarhets-attester er utbredt i Norge i miljøer som praktiserer arrangerte ekteskap med press og sosial kontroll?

Jan Bøhler (Ap) tar til orde for et forbud mot jomfru-sjekker og ærbarhets-attester. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix) (Først publisert i Nettavisen).

Jan Bøhler (Ap) tar til orde for et forbud mot jomfru-sjekker og ærbarhets-attester. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix) (Først publisert i Nettavisen).

Jeg har snakket med jenter som har vært utsatt for dette som forteller at de lever i frykt i hele oppveksten for å gjøre noe som fører til at de ikke har såkalt jomfruhinne på bryllupsnatta. Hvis de ikke har det kan de bli utsatt for alt fra utfrysning fra familien til vold og drap, fordi de skal ha ødelagt familiens ære. 

Det kan være mange ting utover kjærester og sex før ekteskapet som kan føre til at kvinner ikke blør på bryllupsnatta, f. eks. riding, sykling og mange typer bevegelser og aktivitet. 

Så jenter som vokser opp med kravet om at jomfruhinnen skal være intakt, får på mange måter begrenset sin frihet og utfoldelse i hele oppveksten. 

Det verste er at medisinsk ekspertise lenge har slått fast at jomfruhinnen ikke fins i den form som de som håndhever denne forhistoriske tradisjonen tror - uten at moderne medisinsk kunnskap hensyntas i disse miljøene. Resultatet er at kvinner har måttet finne på mye forskjellig for liksom å blø på bryllupsnatta. 

Jeg mener dette er en viktig sak i kampen mot sosial kontroll som alle bør kunne ta et prinsipielt klokkeklart standpunkt til. Det burde være en selvfølge å gi jentene som utsettes for disse overgrepene et vern i norsk lov. 

Vi må kunne gjøre det klinkende klart at jomfru-sjekker og ærbarhets-attester før inngåelse av ekteskap ikke er tillatt i Norge. Derfor foreslo vi i Stortinget i mai at regjeringen skal lage et lovforbud mot at kvinner utsettes for slike dypt krenkende overgrep, enten det skjer via helsepersonell eller på andre måter. AP, Frp og Rødt stemte for, mens flertallet av H, Sp, SV, V, KrF, og MDG stemte det ned. 

Det som ble vedtatt var bare å be regjeringen vurdere et forbud, og at de eventuelt skal komme tilbake til det overfor Stortinget.

Det er allerede gått et halvt år og nå håper jeg Regjeringen ikke bruker mange flere måneder eller år på å vurdere dette enkle valget. På en viktig konferanse LIM - Likestilling Integrering-Mangfold - arrangerte denne uka ble det opplyst fra H’s representant at regjeringa ennå holder på «å se på problemstillingen». 

Hvis de hadde sagt at ja, vi skal lage et forbud, men trenger noe tid på hvordan det skal utformes, så kunne jeg forstått det. Men å innta selve standpunktet om at vi trenger et klart og tydelig forbud mot jomfru-sjekker og ærbarhets-attester i Norge, forstår jeg overhodet ikke at man trenger å bruke tid på. 

Et slikt lovforbud vil fort bli kjent i miljøene som praktiserer dette. Det vil få stor betydning fordi de aller fleste også blant disse ønsker å være lovlydige borgere. De vil verken gå under jorda eller dra til utlandet for å gjøre det, men forholde seg til norsk lov. 

Mange vil til og med kunne se det som en lettelse å slippe å leve under presset av denne krenkende tradisjonen. Noen vil nok likevel bryte loven men de kan og skal da etterforskes og dømmes - og dette vil uansett dreie seg om et mye mindre antall enn i dag. 

Jan Bøhler

Styremedlem i LIM og Ap-politiker

Først publisert i Nettavisen 01 December 2018

Dana Manouchehri