Besøksadresse

 

LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold
Oslo Media House
Skippergata 26
0154 Oslo

Telefon: 00 47 99 55 92 77
Kontonummer: 1503. 15. 57418