BARNA ER DE NYE TERRORMÅLENE

I de siste årene har Europa vært preget av systematisk islamistisk motivert vold, også kjent som islamistisk terror. Den Islamske Stat, IS, har vært hovedaktørene bak disse angrepene. Til tross for stadig reduksjon i evne til å koordinere terrorangrep fortsetter den islamistiske terrororganisasjonen å gjennomføre mer eller mindre vellykkede terrorangrep i Europa.

Den intensiverte innsatsen fra europeiske etterretningstjenester har gitt resultater. Kun i  Storbritannia har man avverget 18 planlagte terrorangrep siden 2013, fem av disse har funnet sted siden mars 2017. Tysk etterretning har avverget flere planlagte terrorangrep, det samme gjelder i Belgia. Frankrike har som kjent sine utfordringer, men har tatt kraftige grep.

Det er nå betydelig mer krevende for ekstreme islamister å koordinere og gjennomføre komplekse angrep. Desperasjonen etter å påføre skade ser ut til å være større nå enn tidligere, og enkle midler som kjøretøy og kniver benyttes i stadig større grad. 

Stadig flere amatørmessige og feilslåtte terrorangrep gjennomføres. To slike angrep ble gjennomført for noen uker siden, en i Paris og en i Brussel. I disse angrepene var det kun terroristene som mistet livet. Like fullt har IS hyllet jihadistene som sto bak angrepene. 

I en artikkel i The Wall Street Journal uttalte en terrorekspert "Vi går inni i en ny fase av terror. Det er nå løshunder som opererer, og ikke ensomme ulver". Dette er en meget treffende beskrivelse. Dessverre tror jeg dette er kun en mellomfase, og vi kommer til å oppleve en oppsving i aktivitet i tiden som kommer.  

Med de stadige tapene av terreng blir terror et mye viktigere virkemiddel for IS. De fortsetter å oppfordre til terrorangrep. Desperasjonen kan spores i disse oppfordringene og målene som anbefales. 

I den siste utgaven av IS' propagandatidsskrift, Rumiyah, oppfordres jihadistene til å gjennomføre terrorangrep i det digitale rom. Vestens økonomiske interesser fremmes som et viktig mål. 

«Ikke nøl med å ta de ikke-troendes rikdommer, enten ved bruk av makt, gjennom tyveri eller ved bedrageri»

BARNA ER DE NYE TERRORMÅLENE 2.jpg

Den islamistiske terrororganisasjonen stopper ikke med denne oppfordringen. Deres  tilhengere oppfordres også å ramme barn og unge. Kidnapping nevnes som en spesifikk handling. 

Det er ikke første gangen IS oppfordrer til målrettede angrep mot barn og ungdommer. 

I den første utgaven av Rumiyah, IS' propagandatidsskrift, anbefalte de å angripe unge voksne.

Den femte utgaven of Rumiyah, utgitt 6. januar 2017, sier følgende:  «en skal ikke sørge over kvinner og barn som er drept i terrorangrep.» Videre sies det « det er intet feil med å drepe barn som er blant menn som rammes av terror.»  

Da gruppen 9. april 2017 påtok seg ansvaret for terrorangrepet mot kopterne i Egypt, hvor 190 ble skadet og drept, uttalte de «De (korsfarerne) skal betale for sine handlinger ved at deres barns blod skal flyte som elver»   

Tidsskriftens 11. utgave, som ble utgitt for noen dager siden, oppfordrer jihadistene til å kidnappe «fiendens» barn. Det er angivelig anvendt et illustrasjonsbilde av et barnekor.  

Enkelte kilder rapporterer uttalelsene/ oppfordringene, i den 11. utgaven av tidsskriften, er blitt fremmet i diverse IS-kanaler. Videre sies det at fatwaen er promotert i sosialemedier og chatte-grupper hvor IS-tilhengere oppholder seg. 

Europa har tidligere opplevd målrettet terror mot barn. 

1. september 2004 angrep tsjetsjenske separatister en skole i Beslan. Rundt 1100 mennesker ble holdt gissel i tre dager, 777 av disse var barn. På den tredje dagen valgte russiske styrker å storme skolen. Utfallet ble blodig. 186 barn mistet livet.

Angrepet i Manchester kan også ses på som et målrettet angrep mot barn og unge. 

Det kan se ut som IS velger å bruke løshundene på vestlige barn og unge, og resultatene kan blir svært kostbare dersom vi ikke er godt nok forberedt og fortsetter den viktig innsatsen med å avdekke planlagte terrorangrep. 

Mahmoud Farahmand

Dana Manouchehri