LIM: – Moskeene gjøres viktigere enn de er

RADIKALISERING 

Likestillings-, integrering- og mangfoldsnettverket (LIM) mener det stilles urealistiske forventninger til moskeenes rolle i kampen mot radikalisering.

Generalsekretær Sylo Taraku i LIM-nettverket sier norske myndigheter har lang tradisjon for å bruke tros- og livssynsorganisasjoner for å kommunisere med minoriteter og ta opp «minoritetsspørsmål», skriver Vårt Land. Det skjuler mangfoldet bak merkelappen «muslimer», og det går på bekostning av muslimer som ikke identifiserer seg med moskeene, mener Taraku.

10.500 antatt radikaliserte i Frankrike  

– Sammen med tros- og livssynsdialogen har statsstøtten gjort de religiøse institusjonene ressurssterke og mye viktigere enn de ellers ville ha vært, sier generalsekretæren til avisa.

Ingenting med islam å gjøre?  

Reaksjonen kommer etter at forskningsleder Ånund Brottveit ved KIFO fortalte at lederne i moskeene opplever stort forventningspress.

– Det kan nesten tolkes som at det ventes at de skal ha kontroll på ungdom som er i faresonen for å bli radikalisert, eller som er i en prosess, sa Brottveit onsdag. Han har intervjuet muslimske ledere i forbindelse med en evaluering av tros- og livssynsdialoger.

UDI: – Vi må planlegge 100.000 mottaksplasser i 2016  

Dana Manouchehri