Den store samtalen om… muslimhets og fremmedfrykt
Trenger vi en nasjonal handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger?

Trenger vi en nasjonal handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger?


Muslimfiendtlige holdninger har blitt et så utbredt og omfattende at det har blitt et demokratisk problem, mener daglig leder i Minotenk Linda Noor. Trenger vi en nasjonal handlingsplan mot disse holdningene? Hvordan sprer hatet seg og hvorfor? Linda Noor skriver: Hvis fiendebilder og konspirasjoner om minoriteter og muslimer får dominere virkelighetsforståelsen til store deler av befolkningen så svekkes samholdet i samfunnet, som igjen svekker oss som nasjon. Vi i Minotenk ber nok en gang myndighetene om å prioritere å lage en handlingsplan mot muslimfiendtlighet.

Linda Noor er sosialantropolog og daglig leder i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank. Hun har skrevet kronikken Regjeringens farlige taushet som du kan lese her.

Dana Manouchehri er Generalsekretær LIM – Likestilling, integrering og mangfold.

Shabana Rehman Gaarder er fast programleder for Den store samtalen som tar opp de store temaene.

Dana Manouchehri